news-details

Şirket haberleri

BIMAS... Şirket, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 13 Mayıs 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

CUSAN... Yeni tesis yatırımının yapıldığı, Şirket ortaklarından Sn. Murat Ruhi Çuhadaroğlu ve Sn. Halil Nejat Çuhadaroğlu'nun mülkiyetinde bulunan, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi, Evrensekiz Yolu, Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde ve Lüleburgaz Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde 343 Ada 1 Parsel'de kayıtlı 158.637,12 m2'lik arsa niteliğindeki taşınmazın tamamının Şirket tarafından aşağıdaki şartlar dahilinde satın alınması kararlaştırılmıştır: Tutar: KDV hariç 634.549.000,00 TL; Ödeme Vadesi: 6 Yıl; Özel Şart: Ödenecek taksit tutarları sözleşme tarihinden taksit ödeme tarihine kadar gerçekleşen ortalama enflasyona [(Yİ ÜFE+TÜFE)/2] endekslenecektir. Resmi satış işlemi tamamlandığında ayrıca duyuru yapılacaktır.

EKGYO... Şirket ile Türk Hava Yolları A.O. arasında imzalanan 28.05.2018 tarihli Sözleşme doğrultusunda ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 1. Etap Genel Altyapı, İmar Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici BEST Tasarım İnş. A.Ş. & SONAY Yatırım İnş. Enerji San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı (Best – Sonay Dursunköy Adi Ortaklığı) ile 19.04.2024 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 1.100.000.000 TL + KDV'dir.

GSDHO... Kaynak kuruluşların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere GSD Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak 100.000.000 TL sermayeli GSD Varlık Yönetim Anonim Şirketi unvanlı bir şirket kurulmasına karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından GSD Varlık Yönetim A.Ş.' nin kuruluş izni verilmiştir. Faaliyet izni için gerekli başvuru işlemlerine başlanılmıştır.

HATSN... 10.08.2022 tarihinde yurtdışında yerleşik bir firma ile imzalanmış olan 24.300.000,00 USD sözleşme bedeline sahip yeni gemi inşaat sözleşmesi 22.04.2024 tarihi itibari ile müşteriye başarı ile teslim edilmiştir. Müşteriden gelen ek talepler doğrultusunda projenin nihai bedeli 24.612.780,00 USD gerçekleşmiş olup bu tutarın tamamı tahsil edilmiş bulunmaktadır. 2022 yılı hasılatına oranı yaklaşık %70,64'dır.

HUNER... Şirket finansal tablolarının TMS 21 kapsamında Amerikan Doları (USD ) baz alınarak hazırlanmasından kaynaklı 31.12.2023 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarında TMS 29 kapsamında her ne kadar enflasyon muhasebesi uygulanmamış olsa da; bu yıl Şirket 31.12.2023 tarihli bilançosuna yasal kayıtların kapanışı için ilk defa enflasyon muhasebesi uygulanacaktır. Öncelikle 31.12.2023 tarihli yasal kayıtlara enflasyon muhasebesi uygulanacak akabinde 2024 yılı ilk çeyrek Konsolide Finansal Raporlara enflasyon muhasebesi uygulanacağı için 10.05.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda açıklanması gereken 31.03.2024 tarihli ilk çeyrek Konsolide Finansal Raporlarının yayınlanması hususunda; 22.04.2024 tarihinde ek süre verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurul'una başvuru yapılmıştır.

KIMMR... Şirket, Manisa İli, Demirci İlçesi, Mezitler mahallesinde 106 ada, 322 no.lu parselde tesis edilen 5000 kWe gücündeki Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali'nin (GES) geçici kabulü Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından 05.04.2024 tarihi itibarıyla yapılmıştır. GES aynı tarih itibarıyla devreye alınmıştır.

LMKDC... Şirket tarafından, Ergani ve Şanlıurfa tesislerinde sürdürülebilir enerji üretimine destek olarak doğayı korumak, verimliliği arttırmak ve üretim tesislerimizdeki elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması konusunda Sinoma Overseas Development Co. Ltd. ile gerekli yapım sözleşmeleri 22.04.2024 tarihinde akdedilmiştir. Bu doğrultuda, anılan üretim tesislerinde yapılacak GES yatırımı çerçevesinde elektrik üretim gücünün, Ergani için 3,918 MWp DC, Şanlıurfa için 7,722 MWp DC olmak üzere, toplamda 11,64 MWp DC olması planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek olan GES yatırımlarının yatırım bedeli 8.337.049 ABD doları olup söz konusu yatırımların finansmanı için ihracat kredi kuruluşu (ECA) destekli satıcı finansmanı sağlanması için çalışmalar devam etmektedir.

ORGE... Şirket faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi çalışmaları çerçevesinde, 250.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesi içinde %99,96 iştirak payıyla bağlı ortaklığı konumunda bulunan And İnşaat Ticaret A.Ş. sermayesinin %0,04'üne isabet eden 100 adet pay Şirketçe nominal değer (1 Türk Lirası) üzerinden satın alınmış olup; Şirket, And İnşaat Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibi konumuna ulaşmış bulunmaktadır.

POLHO... Bağlı ortaklıklarından Polisan Hellas S.A. tarafından Şirket yapılan bildirime istinaden, 06.09.2023 tarihinde KAP'ta duyurmuş olduğu sel felaketiyle ilgili olarak hasar ve onarım çalışmalarının tamamlandığı ve Polisan Hellas'ın Volos fabrikasındaki üretim faaliyetlerine 19 Nisan 2024 tarihi itibarıyla başladığı bildirilmiştir.

SISE... Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 23 Nisan 2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (‘Şişecam') için yapılan değerlendirme sonucunda Şişecam'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu

"B+"dan "BB-"ye yükseltmiş ve görünümünü "pozitif" olarak korumuştur. Aynı değerlendirme ile, Şirket %100 sahibi olduğu Şişecam UK Plc tarafından ihracı planlanan tahviller için beklenen derecelendirme "BB-(EXP)'" olarak belirlenmiştir. Türkiye'nin 'B+' olan ülke tavanının bir seviye üzerinde notlamaya olanak tanıyan kredi notu artışının, Şirket'in planlanan tahvil ihracı ile yurtdışındaki rezerv para cinsinden likidite profilini güçlendireceğinin ve yurtdışındaki faaliyetlerinden elde edilen FAVÖK tutarının iyileştiğinin yansıması olduğu belirtilmiştir.

Kaynak: A1 Capital

  Hibya Haber Ajansı